Ανοικτή η πρόταση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να απορροφήσει την ΑΣΠΑΙΤΕ

- Advertisement -

“Σύννεφα” σηκώθηκαν στο “προξενιό” της ΑΣΠΑΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου δεν θα συμπεριλάβει στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο το Σχέδιο συγχώνευσης της ΑΣΠΑΙΤΕ με το ΠΑΔΑ,  διότι προέκυψαν δύο “αγκάθια”.

- Advertisement -

 

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Η ΑΣΠΑΙΤΕ επιμένει το Παιδαγωγικό να απορροφηθεί από το ΠΑΔΑ ή από το Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο ως Σχολή και όχι ως τμήμα που θα ενταχθεί σε άλλη Σχολή. Το ΠΑΔΑ διαφωνεί με την πρόταση και εισηγείται τη δημιουργία τμήματος Παιδαγωγικής Κατεύθυνσης και να ενταχθεί στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών.

Β. Οι Κοσμήτορες και ο εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ, απ ότι φαίνεται διαφωνούν να ενταχθεί το παιδαγωγικό ως Σχολή στο Ιδρυμά τους,  αλλά να απορροφηθεί το προσωπικό από τις αντίστοιχες Σχολές του ΕΑΠ.

Ωστόσο, ανοικτή παραμένει παλαιότερη πρόταση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  να απορροφήσει την ΑΣΠΑΙΤΕ. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγητής Αθ. Κατσής , πριν ένα χρόνο απέστειλε γραπτή πρόταση στον πρόεδρο της ΑΣΠΑΙΤΕ Γιάννη Σαριδάκη,  για την έναρξη των συζητήσεων για τη συγχώνευση των δύο Ιδρυμάτων, χωρίς να υπάρξει θετική ή αρνητική απάντηση.

Ειδικότερα, η  εισήγηση του Πρύτανη του Παν. Πελοποννήσου, περιλάμβανε  τους εξής πέντε άξονες:

  1. Οργανική και όχι χωροταξική ενοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η έδρα της Σχολής παραμένει η ίδια.
  2. Η ΑΣΠΑΙΤΕ εντάσσεται ακαδημαϊκά ως νέα, αυτόνομη Σχολή με το ίδιο όνομα στο Οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
  3. Η υλοποίηση της Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Επάρκειας των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γίνεται μέσω των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.
  4. Τα υπάρχοντα Τμήματα της Σχολής παραμένουν στη σημερινή τους μορφή και θα δοθεί η δυνατότητα εθελοντικής μετακίνησης μελών ΔΕΠ.
  5. Εξετάζεται ο εμπλουτισμός των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων της ΑΣΠΑΙΤΕ όπως η δημιουργία νέων Τμημάτων, ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων σε συνέργεια και με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι παραπάνω προτάσεις, τονίζει ο Πρύτανης του Παν. Πελοποννήσου, αποτελούν ένα ουσιαστικό πλαίσιο ανοιχτού και γόνιμου διαλόγου για την εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης στην κατεύθυνση της συμπόρευσης των δύο Ιδρυμάτων. Η περαιτέρω εξειδίκευση τους, σημειώνει,  μπορεί και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων των δύο Ιδρυμάτων.

“Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να εκφράσω τόσο το προσωπικό μου ενδιαφέρον όσο και του Πρυτανικού Συμβουλίου για την οργανική ενοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου” τονίζει στην εισαγωγή της πρότασής του ο Πρύτανης του Παν. Πελοποννήσου, και υπογραμμίζει:

Α. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου καλύπτει πολλά γνωστικά αντικείμενα των οποίων η εκπαιδευτική διάσταση παρουσιάζει άμεση επιστημονική συσχέτιση με τις ακαδημαϊκές δράσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ ενώ επίσης μέσω του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναπτύσσεται δυναμικά στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή δημόσιων πολιτικών στο χώρο της Εκπαίδευσης.

Β.  Είναι σαφείς, λοιπόν, οι ουσιαστικοί επιστημονικοί δεσμοί μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων αλλά και η μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική που προδιαγράφεται μέσω της προτεινόμενης ενοποίησης.»

 

- Advertisement -

________________