Η ΚΕΔΑΜ διοργανώνει σεμινάριο θεάτρου «ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» στη Νέα Κίο και Άργος

- Advertisement -

Η ΚΕΔΑΜ διοργανώνει σεμινάριο θεάτρου «ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ».

Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ
Για πληροφορίες-εγγραφές δηλώστε τη συμμετοχή σας στον Σπύρο Πούλο στην ΚΕΔΑΜ στο τηλ. 27510-62143.

- Advertisement -

Μετά το τέλος του Σεμιναρίου θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.

- Advertisement -

________________