Οι νέοι μπαίνουν δυναμικά στον αγροτικό τομέα, με τη στήριξη της Τράπεζας Πειραιώς

- Advertisement -

Στρατηγικής σημασίας είναι η είσοδος νέων ανθρώπων στον αγροτικό τομέα.

Η στήριξη της επόμενης γενιάς αγροτών ενισχύει όχι μόνο τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα, αλλά εγγυάται και την παροχή τροφίμων για τα επόμενα χρόνια, μια πρόκληση που όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

- Advertisement -

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρωγός στην προσπάθεια των νέων ανθρώπων, που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως γεωργοί ή κτηνοτρόφοι και γενικότερα στον αγροτικό τομέα, στηρίζοντάς τους μέσω της KΑΠ, καθώς προσβλέπει στην ανταγωνιστικότητα του συγκεκριμένου τομέα.
Στήριξη στους νέους αγρότες προσφέρει και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη για την ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτικό τομέα και ως εκ τούτου τους υποστηρίζει, ώστε να αντιμετωπίσουν δυναμικά τις δυσκολίες και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις.

Αρχικά με το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς, από τα πιο χρήσιμα και ευέλικτα εργαλεία, δίνει λύση σε μια σειρά προβλημάτων και ιδιαίτερα των νέων αγροτών συμβάλλοντας στην κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών τους. Το συμβόλαιο που συνάπτει ο νέος παραγωγός με τον αγοραστή του προϊόντος τού εξασφαλίζει την πώλησή του, αλλά και πρόσβαση στην απαιτούμενη ρευστότητα, για κάλυψη του κόστους παραγωγής της εκμετάλλευσης στον κατάλληλο χρόνο. Ταυτόχρονα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εξέλιξη της παραγωγής του νέου αγρότη.

Παράλληλα, με μια δέσμη ενεργειών και πρωτοβουλιών χρηματοδοτικής υποστήριξης, με ευνοϊκούς όρους, βρίσκεται δίπλα στους νέους αγρότες, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο και αξιοποιούν το αγροτικό επιχειρείν. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που καλύπτουν τόσο τις έκτακτες, εποχικές ή τακτικές ανάγκες ρευστότητας των νέων αγροτών όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση επενδύσεων, είναι:

1.Κάρτα του Αγρότη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Είναι άμεσα διαθέσιμο ένα ποσό συνδεδεμένο με την ετήσια αγροτική επιδότηση.
2.Μικρο-χρηματοδότηση Αγροτών. Πρόσβαση σε ρευστότητα έως 5.000 ευρώ με μόνο «εισιτήριο» την επιδότηση, για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σχετικών με την αγροτική δραστηριότητα, όπως αποκατάσταση ζημιών στο γεωργικό εξοπλισμό και άλλα μη προγραμματισμένα έξοδα.
3.Αγορά γης. Οι νέοι αγρότες που θέλουν να αγοράσουν καλλιεργήσιμη γη, για να μεγεθύνουν την εκμετάλλευσή τους, μπορούν να πάρουν δάνειο με ευέλικτους όρους, αλλά και να τύχουν επιδότησης επιτοκίου έως και 100% κατόπιν απόφασης έγκρισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγονται.
4.Δάνειο Υποστήριξης Νέων & Νεοεισερχόμενων Αγροτών. Καλύπτει επενδυτικές ανάγκες (π.χ. αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου, κατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων, αγορά εξοπλισμού, κ.λπ.), νέων και νεοεισερχόμενων έως 50 ετών.
5.Αγορά αγροτικού εξοπλισμού μέσω των συμφωνιών που σύναψε η Τράπεζα με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου: «Πετρόπουλος Πέτρος ΑΕΒΕ», «Θεοχαράκης ΑΕ», «Agrotech S.A.», «Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ», «Κ. Κουϊμτζής ΑΕ» για την αγορά τρακτέρ και παρελκόμενων και την «Θ.Σουμπάσης ΜΕΠΕ» για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Τέλος, μέσω της θυγατρικής εταιρείας «Εξέλιξη» οι αγρότες μπορούν να παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την αγροτική επιχειρηματικότητα.

- Advertisement -
 

________________