Το πείραμα του Ερατοσθένη στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου

- Advertisement -

Την Τρίτη 20/3/2019 και ώρα 12.37, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε το ιστορικό πείραμα του Ερατοσθένη, με τη συμμετοχή μαθητών της Β’ τάξης και την καθοδήγηση των καθηγητών Μακρυπόδη Διονυσίου, Αποστολοπούλου Γεωργίας, Κουτσιούρη Κωνσταντίνου.

- Advertisement -

Η δράση με τίτλο: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης» δίνει την ευκαιρία σε μαθητές να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης επαναλαμβάνοντας το διάσημο πείραμα του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, αστρονόμου και φιλοσόφου Ερατοσθένη.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη του πειράματος, ως αναπόσπαστου συστατικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από την συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε βιωματικές και συνεργατικές ανακαλυπτικές δραστηριότητες.

Πριν το πείραμα έγινε λεπτομερής ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την όλη διαδικασία.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ:
Τα πειραματικά αποτελέσματα μετά από τις μετρήσεις που έγιναν,  έδωσαν αποτελέσματα πολύ ικανοποιητικά, και το πείραμα τελείωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Μερικές από τις πειραματικές μετρήσεις:

1η ομάδα: R=6298,9826 Km

2η ομάδα: R=7712,7543 Km

3η ομάδα: R=6469,2248 Km

4η ομάδα: R=6468,2215 Km

5η ομάδα: R=6469,2254 Km

H πραγματική τιμή της ακτίνας της Γης είναι 6.371 Km.

- Advertisement -

________________