Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

Συνεδριάζει την Παρασκευή και ώρα 12.30 μμ.,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος), με 4 θέματα προς συζήτηση.

- Advertisement -

 

Σημαντικότερο θέμα ο καθορισμός όρων διαγωνισμού για ανάθεση ταφής απορριμμάτων 2019.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο θέμα: Περί εισηγήσεως  9ης τροποποίησης προϋπολογισμού.

2ο θέμα: Περί  καθορισμού  των όρων του  συνοπτικού  διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας : «Ταφή απορριμμάτων 2019».

3ο θέμα: Λήψη  απόφασης επί  αιτήσεως Ευαγγέλου Καρκούλη για αποζημίωση από προκληθείσα φθορά  στο Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητό του.

4ο θέμα: Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης – διάθεσης κοινόχρηστου  χώρου  επί του πάρκου ΟΣΕ  στην Δ.Ε Ναυπλίου .

 

- Advertisement -

________________