Ετήσια γενική απολογιστική συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου

- Advertisement -

Κατόπιν απόφασης της από 292 πρακτ. του ΔΣ. 04/2/2019 Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου, σας καλεί στην ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί στις 27/03/2019 και ώρα 18:00μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου ( Αργοναυτών 10 & Μ. Ασίας ).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Εκλογή Προεδρείου Γ. Συνέλευσης 2. Διοικητικός απολογισμός ( 01/01/2018-31/12/2018) 3. Οικονομικός Απολογισμός ( 01/01/2018-31/12/2018)

- Advertisement -

4. Προϋπολογισμός έτους 2019 5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 6. Τοποθετήσεις μελών 7. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού 8. Έγκριση Οικονομικού απολογισμού 9. Έγκριση προϋπολογισμού 2019 10. Απαλλαγή Δ/Σ από κάθε ευθύνη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σύμφωνα με το καταστατικό μας, θα πρέπει να καθορίσουμε τρεις ( 3 ) ημερομηνίες στις οποίες θα έχουμε την απαιτούμενη απαρτία για να πραγματοποιηθεί η Γεν. Συνέλευση. Έτσι λοιπόν καθορίζουμε ως 1η ημερομηνία τη Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00μ.μ. και ως 2η ημερομηνία την επόμενη Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00μ.μ. λόγω ότι θα πρέπει να υπάρχει η απαιτούμενη παρουσία μελών σε αυτές τις δύο ( 2 ) διαδικασίες σας ενημερώνουμε να μην τις λάβετε υπ΄ όψιν σας. Η 3η και τελευταία ημερομηνία μας επιτρέπει τη διαδικασία χωρίς περιορισμό παρευρισκόμενων μελών ( απαρτία ). Για το λόγο αυτό Σας καλούμε τη Τετάρτη 27/03/2019 και ώρα 18:00μ.μ. στην ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου στα γραφεία του συλλόγου ( Αργοναυτών 10 και Μ. Ασίας ).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

- Advertisement -

________________