Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους- Μυκηνών (τα θέματα)

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο)

στις 13 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

- Advertisement -

Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 1. Επί του από 22-2-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Επί του από 4-3-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών Λαϊκής Αγοράς ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

3. Περί υπογραφής της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Άργους – Μυκηνών στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018 «Α.Π. 1: Αστική Αναζωογόνηση 2018» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

4. Περί εγκρίσεως της εκτέλεσης των ενταγμένων έργων για τα οποία επιχορηγήθηκε ο Δήμος Άργους – Μυκηνών καθώς και την αποπληρωμή των παρόχων / προμηθευτών αυτών στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

5. Περί χορηγήσεως προκαταβολής μισθών σε δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

6. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 104.820,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης. Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

7. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου για Συσκευαστήριο Εσπεριδοειδών – Μηχανουργείο κατόπιν αιτήσεως της “Ψυχογιός ΑΒΕΕ – «BEST FRUIT»” στη θέση «Ψαρά» της Τ.Κ. «Δαλαμανάρας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

8. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου σε οικόπεδο με υφιστάμενο βιοτεχνικό κτίριο για επιχείρηση επισκευής κλιματιστικών – κλιματιστικών αυτοκινήτων, ψυκτικών μηχανημάτων, συντηρήσεις, επισκευές καυστήρων, κατόπιν αιτήσεως της «Αφοι Βλασίου Ανδριανάκου Ο.Ε.» στη Δ.Ε. Άργους και επί της δημοτικής οδού Άργους – Άκοβας – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. Τρέχοντα θέματα:

9. Περί εγκρίσεως 5ης εισήγησης της ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων/βρεφών,σχολικής περιόδου 2018-2019 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

10. Περί εγκρίσεως πρακτικού Επιτροπής Επαναξιολόγησης για μείωση τροφείων σε γονείς, κατά το ήμισυ — εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

11. Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Τμήμα Ωδείου του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.

12. Επί του από 16-2-2019 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Οργάνωση εκαπιδευτικών προγραμμάτων στο Ωδείο» – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.

13. Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – Εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

14. Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» – Εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

15. Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών με το διακριτικό τίτλο: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» – Εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος. Ορισμός Επιτροπών:

16. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή νησίδων εισόδου Τ.Δ. Κεφαλαρίου» με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του μετά από διαδικασία κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος και

17. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α) Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών 2017. β) Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας 2017. γ) Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κιου και Αχλαδοκάμπου. δ) Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας. – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κων/νος Μπέγκος

- Advertisement -

________________