Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη εκδρομή στην Αρχ. Μεσσήνη

- Advertisement -

Το Γενικό Λύκειο Ερμιόνης -Παπαβασιλείου μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, πρόκειται να πραγματοποιήσει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης και την Καλαμάτα.

- Advertisement -

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο κλειστές, σφραγισμένες προσφορές (υποχρεωτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένα στα μητρώα του ΕΟΤ ή του Υπουργείου Μεταφορών).

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. Αν υπάρχουν μεταφορικά  μέσα  μισθωμένα από άλλη επιχείρηση, θα  αναφερθούν με δήλωση από τον ανάδοχο τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή, μέχρι την ημερομηνία  διεξαγωγής  της εκδρομής.

Χρόνος: Παρασκευή 15/03/2019 . Αριθμός μαθητών: 82. Αριθμός  καθηγητών: 5

 

- Advertisement -