Εκλογές του παραρτήματος Β.Α. Πελ/νήσου του Πα.Σ.Πα στο Άργος

- Advertisement -

Στο Άργος σήμερα ημέρα Τετάρτη 27-2-2019 και ώρα 10,00 π.μ. συνήλθε εκτάκτως το Δ.Σ. του παραρτήματος Β.Α. Πελ/νήσου του Πα.Σ.Πα με τα παρακάτω μέλη : 

Τριανταφύλλου Ανδρέας :Πρόεδρος 

- Advertisement -

Ελευθεριάδης Σωτήριος  :Αντιπρόεδρος 

Μήτσουλας Παναγιώτης: Γεν. Γραμματέας 

Ψυχάρη Μαρίνα –Θεοδοσία :Ταμίας 

Παπαγεωργίου Δημήτριος :Ειδ.Γραμματέας 

Θέματα για συζήτηση :

Σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2019 στο γραφείο του Συλλόγου έγινε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο ,για να συζητηθεί η παραίτηση του κ.Τριανταφύλλου Ανδρέα από Πρόεδρο του παραρτήματος . 

Το συμβούλιο μετά από ψηφοφορία αποφάσισε να πάρει την θέση του Προέδρου ο κ.Μήτσουλας Παναγιώτης .

 Οι θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής : 

Πρόεδρος :Μήτσουλας Παναγιώτης 

Αντιπρόεδρος :Τριανταφύλλου Ανδρέας 

Γ,Γραμματέας :Ελευθεριάδης Σωτήριος 

Ταμίας :Ψυχάρη Μαρίνα-Θεοδοσία 

Ειδ.Γραμματέας : Παπαγεωργίου Δημήτριος 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας 

Π.Μήτσουλας Σ.Ελευθεριάδης

- Advertisement -
 

________________