Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΗμερίδα για την "Ευφυή Γεωργία" στις 3 Μαρτίου στην Ερμιόνη

Ημερίδα για την “Ευφυή Γεωργία” στις 3 Μαρτίου στην Ερμιόνη

Η Λέαγρος OE (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης)-με έδρα το Λυγουριό, σε συνεργασία τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Θερμασία-Δήμητρα και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ερμιόνης, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα.Το θέμα της ημερίδας “οι Εφαρμογές Ευφυούς Γεωργίας”.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαρτίου και ώρα 11 το πρωί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ (κτίριο Συγγρού).

Η ευφυής γεωργία (ή Γεωργία 4.0) αποτελεί την πλέον πρόσφατη επανάσταση στον χώρο της γεωργίας. Πρόκειται για συνδυασμό επιστημονικής έρευνας και γνώσης, δεδομένων και πρακτικής εμπειρίας, με σκοπό την υποστήριξη των παραγωγών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση της παραγωγής τους.

Η λήψη των σωστών αποφάσεων οδηγεί στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της παραγωγής, με αποτέλεσμα τη βελτίωσή της ποιοτικά και ποσοτικά, τη μείωση του κόστους παραγωγής (μέσω της ακριβούς εφαρμογής εισροών στο χωράφι) και τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στο κλίμα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο παραγωγός βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του, τους προσδίδει προστιθέμενη αξία και βλέπει σημαντική αύξηση του εισοδήματός του.

Η ΕΕ δείχνει έμπρακτα την υποστήριξή της μέσω της χρηματοδότησης έργων που έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη και την εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Παράλληλα, η ευφυής γεωργία έχει τεθεί ως πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της πρόσφατης ανακοίνωσης «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας», που αφορά την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020, καθώς θεωρείται καταλύτης για την επιτυχή αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα.

Η ευφυής γεωργία υλοποιείται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ, καθώς οι δομικές διαφορές του αγροτικού τομέα της κάθε χώρας μεταφράζονται σε διαφορετικές προσεγγίσεις τεχνικές, επιχειρησιακές και επιχειρηματικές σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας. Οι διαφοροποιημένες αυτές προσεγγίσεις κινούνται γύρω από έναν κοινό στενό πυρήνα χαρακτηριστικών:

  • Παρέχουν ένα σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με τελικούς χρήστες είτε τους παραγωγούς είτε τους γεωργικούς συμβούλους τους.
  • Βρίσκουν εφαρμογή στις ίδιες ομάδες καλλιεργειών(όπως σιτηρά, αμπέλι, αροτραίες κ.λπ.), με εξειδίκευση ανάλογα με την οικονομική σημασία των καλλιεργειών για κάθε χώρα.
  • Υποστηρίζουν τις βασικές καλλιεργητικές εργασίες(άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία).
  • Αξιοποιούν τους ίδιους τύπους δεδομένων (δεδομένα τηλεπισκόπησης, αισθητήρων και αγροτικής εκμετάλλευσης) και υποστηρίζουν εισαγωγή δεδομένων από διαδικτυακές εφαρμογές, αλλά και εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων.
  • Αποσκοπούν σε πολλαπλά οφέλη, όπως το οικονομικό όφελος για τον παραγωγό, βελτιωμένη ποιότητα τροφίμων για τους καταναλωτές, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.

Στη Γερμανία, λιγότερο από το 1% του πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία, η οποία συνεισφέρει το 1,5% του ΑΕΠ της χώρας. Η προσέγγιση της ευφυούς γεωργίας στη Γερμανία βασίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην τεχνολογία. Σε αυτό συνεισφέρει και το υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων των παραγωγών και των συμβούλων τους, οι οποίοι έχουν πολύ καλή γνώση Η/Υ και των εφαρμογών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα. H πλατφόρμα 365FarmNet υποστηρίζει σημαντικά και τους κτηνοτρόφους μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών για διαχείριση βοοειδών και χοίρων.

Στην Ιταλία, με τη γεωργία ασχολείται το 3,5% του πληθυσμού, η οποία συνεισφέρει το 2,6% του ΑΕΠ της χώρας. Όπως και η Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από κατακερματισμένο κλήρο, καθώς το 59% περίπου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει μέγεθος μικρότερο από 50 στρέμματα.

Στη Γαλλία, με τη γεωργία ασχολείται το 1,4% του πληθυσμού και η γεωργία συνεισφέρει το 2,8% του ΑΕΠ της χώρας. Η Γαλλία, έχοντας ένα παραδοσιακά ισχυρό οικοσύστημα αγροτικών συνεταιρισμών βασίζει την προσέγγισή της στους συνεταιρισμούς και όχι στους μεμονωμένους παραγωγούς. Η InVivo είναι o μεγαλύτερος Όμιλος Αγροτικών Συνεταιρισμών της Γαλλίας που αριθμεί 216 μέλη, απασχολεί 8.200 υπαλλήλους, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των 5,7 δισ. και εμπορική παρουσία σε 29 χώρες παγκοσμίως. Παρότι παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αγρότες τα τελευταία 25 χρόνια, μόλις το 2017 ξεκίνησε τη διάθεση υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας. Η παροχή υπηρεσιών γίνεται μέσω θυγατρικών εταιρειών, όπως η SMAG, η οποία σχεδιάζει και παρέχει λογισμικό σχετικό με την παραγωγή, την κερδοφορία και τη διαχείριση του αγροκτήματος και η beApi, που εστιάζει στη γεωργία ακριβείας.

Όπως και την περίπτωση της 365FarmNet, η InVivo παρέχει υπηρεσίες και για κτηνοτρόφους, σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας της InVivo χρησιμοποιούνται από 30 συνεταιρισμούς μέχρι σήμερα, αριθμός που συνεχώς αυξάνεται. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών απαιτεί εκπαίδευση των τελικών χρηστών, η οποία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ