Συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης στην Αλαγονία

- Advertisement -

Με εντατικό ρυθμό και σε δύσκολες συνθήκες συνεχίζονται από το Δήμο Καλαμάτας τα έργα αποκατάστασης του δημοτικού οδικού δικτύου στην περιοχή Αλαγονίας.

- Advertisement -

 

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, είναι δύσκολες από τεχνικής άποψης, λόγω του αναγλύφου και της συστάσεως των εδαφών.

Ήδη δόθηκε πρόσβαση μέσω του κεντρικού δημοτικού δρόμου προς την Τοπική Κοινότητα Πηγών και μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα δοθεί πρόσβαση μέσω του ίδιου δρόμου και προς την Τοπική Κοινότητα Αλαγονίας.

Μέχρι τα τέλη της προσεχούς εβδομάδας εκτιμάται ότι θα έχει παραδοθεί και η μελέτη για την παρέμβαση στη μεγάλη κατολίσθηση των 200 μέτρων, από Αλαγονία προς Μαχαλά.

 

- Advertisement -
 

________________