Με 19 θέματα συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Δήμου Επιδαύρου

- Advertisement -

Σήμερα Δευτέρα, στις 7μμ., συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Επιδαύρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. (ισόγειο Δημαρχείου), με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

- Advertisement -

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2019
2. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρου 11 ΠΔ 31/2018
3. Περί ορισμού ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Επιδαύρου, ως μέλους, σε επιτροπή του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων δικαιοδοσίας του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων
4. Ορισμός μελών στην επιτροπή εκτίμησης για την αγορά ή ανταλλαγή ή εκποίηση ακινήτων για το έτος 2019
5. Ορισμός μελών στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για μίσθωση, εκμίσθωση, εκποίηση, αγορά ακινήτων για το έτος 2019
6. Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2019
7. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών 2019
8. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών επισκευής & συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου 2019
9. Περί σύστασης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2019
10. Εξέταση αίτησης κ. Γεώργα Δέσποινας του Δημητρίου για έκδοση νέας παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών Ελληνική 2
11. Εξέταση αιτήματος του Προοδευτικού Συλλόγου Λυγουριού Ο ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης “Παραδοσιακό Καρναβάλι Λυγουριού 2019”
12. Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου στην πλατεία Αθαν. Διάκου στο Λυγουριό
13. Εξέταση αίτησης εγγραφής νηπίου στον Παιδικό Σταθμό
14. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικής υπηρεσίας άρδευσης (υδρονομείς)
15. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (ναυαγοσώστες)
16. Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
17. Διοργάνωση έκθεσης “Αγροτουρισμός 2019”
18. Διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης ΕΠΙΔΑΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2019
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , Γ. Χουλιαράκη.

 

- Advertisement -

________________