Με 30 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος

- Advertisement -

Με 30 θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη , συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους-Μυκηνών,  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Καποδιστρίου 9 – ισόγειο) και ώρα 19:30.

- Advertisement -

 

Μεταξύ των θεμάτων:

1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. υπουργικής αποφ., αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη» – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 1. Περί εγκρίσεως του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών (ΚΕΔΑΜ) – εισηγητής ο κ. Π. Διολίτσης.
 2. Επί του από 7-2-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 3. Περί επεκτάσεως δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 4. Επί του από 6-2-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ύδρευσης; Τ.Κ. Αλέας και επαναβεβαίωση αυτών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 5. Επί του από 7-2-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσών από το Δημοτικό Φόρο 0,5% ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 6. Περί συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο συνέδριο που διοργανώνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δήμο Αλμωπίας με θέμα: «Πολιτισμός – Αθλητισμός Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων και Ποιότητα Ζωής» στο Δήμο Αλμωπίας – Λουτρά Πόζαρ στις 15 – 16 Φεβρουαρίου 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 7. Περί αποδοχής συμφωνίας επιχορήγησης στα πλαίσια του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και έγκριση εκτέλεσης αυτής στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ και ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.
 8. Έγκριση διενέργειας σύμβασης για την προμήθεια τριών συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 9. Έγκριση διενέργειας σύμβασης για την προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη και ενός πολυμηχανήματος με εξαρτήματα – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 10. Έγκριση διενέργειας σύμβασης για την προμήθεια δύο μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων 22 κ.μ. και 12,5 κ.μ. – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 11. Περί διάλυσης – λύσης της σύμβασης της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: “Υδρομάστευση και κατασκευή δικτύων άρδευσης στα Τ.Δ. Φρουσιούνας και Αλέας” της πρώην Κοινότητας Αλέας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 12. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής στα Πλαίσια Προσωρινής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 13. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση παραρεμάτιας ζώνης Ξοβριού ποταμού» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 14. Περί υποβολής προτάσεως στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» στον Άξονα Προτεραιότητας 2Β «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» για ένταξη του έργου: «Μουσικό Σχολείο Αργολίδος» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 15. Περί εξετάσεως αιτήματος και εγκρίσεως πρακτικού Επιτροπής Επαναξιολόγησης για μείωση τροφείων κατά το ήμισυ – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

 

- Advertisement -