Μικρό πυρηνάκι καταιγίδων θα περάσει πάνω από Λακωνία και Αργολίδα!!

- Advertisement -

Προσοχή στην Ανατολική Πελοπόννησο βάση της δορυφορικής απεικόνισης.

Νέες βροχοπτώσεις θα μας επηρεάσουν!! Μικρό πυρηνάκι καταιγίδων θα περάσει πάνω από Λακωνία και Αργολίδα!!

- Advertisement -

Με Εκτίμηση η Διαχειριστική Ομάδα του KAIROS.GR

- Advertisement -

________________