Ανακοίνωση για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019

- Advertisement -

Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ανακοινώνει ότι στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, για τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν μέχρι τις2 Απριλίου 2019, μόνο στην Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο.

Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό
καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία τωνεγγεγραμμένων εκλογέων από το μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, κατόπινσχετικής δήλωσης που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους.
Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ετοίμασε για το σκοπό αυτό ειδικά έντυπα
δηλώσεων, τα οποία καλούνται οι εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό να τα συμπληρώσουν κατάλληλα και να τα υποβάλουν έγκαιρα, το αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου, 2019.

- Advertisement -

Έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξασφαλιστούν και να υποβληθούν από τις
Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στις πιο πάνω αναφερόμενες χώρες, τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy).

Υποβολή δήλωσης για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να γίνει και
μέσω διαδικτύου, από την ιστοσελίδα aps.elections.moi.gov.cy.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

- Advertisement -
 

________________