Διευκρινίσεις σχετικά με συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης

- Advertisement -

Ο Δήμος Τρίπολης, ενημερώνει “Προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την 22/01/2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ότι τα τακτικά θέματα της συνεδρίασης αφορούσαν στην επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων σε βάρος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και όχι αποκλειστικά στο σφράγισμα αυτών.”

- Advertisement -

 

Οπως τονίζεται: Τακτικό θέμα της συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορούσε στο σφράγισμα ενός καταστήματος καθώς και η συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων, αναβλήθηκε με ομόφωνη απόφαση των μελών της επιτροπής, για την επόμενη Τρίτη 29/01/2019.

 

- Advertisement -

________________