Ανακοίνωση περί ακαταλληλότητας νερού πηγής “ΚΑΝΑΘΟΣ” στην Άρια Ναυπλίου

- Advertisement -

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ανακοινώνεται σχετικά με το τρεχούμενο νερό της πηγής «ΚΑΝΑΘΟΣ»

στην Άρια ότι ενώ είναι καλής ποιότητας χημικά, δεν ισχύει το ίδιο και για τους μικροβιολογικούς δείκτες, δεδομένου ότι το νερό αυτό δεν χλωριώνεται.

- Advertisement -

Συνεπώς το νερό αυτό είναι ακατάλληλο προς πόση.

- Advertisement -

________________