Ένα βήμα πιο κοντά να καταστεί ο γύρος το πρώτο ελληνικό προϊόν «ΕΠΙΠ» στην ΕΕ

- Advertisement -

Κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ),

η αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «ΓΥΡΟΣ» στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

- Advertisement -

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο φάκελος αναγνώρισης του ΕΠΙΠ «Γύρος» θα είναι σε διαβούλευση έως τις 22 Μαρτίου. Μέχρι τότε θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά της αίτησης φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην ελληνική επικράτεια.

Στη συνέχεια, ο φάκελος θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτιμάται ότι μετά από την πάροδο 12-18 μηνών θα μπει στην «τελική ευθεία» για την πιστοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την ολοκλήρωσή της διαδικασίας, ο γύρος θα είναι το πρώτο προϊόν ΕΠΙΠ της Ελλάδος στον επίσημο κατάλογο των ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της ΕΕ.

- Advertisement -

________________