Το Λιμεναρχείο Ναυπλίου σχετικά με την αλίευση καρχαριοειδούς στον Αργολικό Κόλπο

- Advertisement -

Σχετικά με την αλίευση – σύλληψη καρχαριοειδούς από επαγγελματία αλιέα στην Νέα Κίο Αργολίδας την Δευτέρα, 14-01-2019,

η Υπηρεσία μας διεξάγει έρευνες καθόσον μεγάλο μέρος καρχαριών και σελαχιών που συναντούνται στoν Αργολικό Κόλπο είναι “είδη υπό προστασία“ σύμφωνα με την Εθνική ή Κοινοτική Αλιευτική Νομοθεσία.

- Advertisement -

 

Τα παραπάνω είδη απαγορεύεται να αλιεύονται, να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκτίθενται ή να διατίθενται προς πώληση.

Ο Λιμενάρχης α.α.

Πλωτάρχης Λ.Σ ΚΟΝΤΟΣ Παναγιώτης

 

- Advertisement -

________________