Νέα αναγγελία θυελλωδών ανέμων από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου

- Advertisement -

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις υπ. αριθ. 055 – 056/15-01-2019/1000 UTC ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΕΜΥ:

Συνεχίζει στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο τουλάχιστον μέχρι 16/04 UTC Βόρειοι Βορειοδυτικοί 7 ή 8 και από 15/22 UTC 8 ή 9 και στο Σαρωνικό Νότια του 37.40 τουλάχιστον μέχρι 16/04 UTC Βόρειοι Βορειοδυτικοί 7 ή 8.

- Advertisement -

2.- Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των σκαφών που ευρίσκονται σε λιμένες, αλιευτικά καταφύγια ή όρμους της περιοχής μας:
(α) Να προβούν ΑΜΕΣΑ στην ασφαλή πρόσδεση και τακτικό έλεγχο των σκαφών τους.
(β) Να ευρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παροχή συνδρομής εφόσον απαιτηθεί.
(γ) Να μην αποπλεύσουν έως την βελτίωση των καιρικών συνθηκών ή εφόσον ήδη έχουν αποπλεύσει να επιστρέψουν εγκαίρως σε ασφαλή λιμένα ή όρμο.

3.- Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ανάγκης η επικοινωνία με την Υπηρεσίας μας πραγματοποιείται στο κανάλι VHF 12 και τηλεφωνικά στο 2752022974, 2752027022 και στο τηλέφωνο ανάγκης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 108.

Ο Λιμενάρχης α.α.

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Παναγιώτης

- Advertisement -

________________