Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 στον Δήμο Επιδαύρου

- Advertisement -

Αύριο Παρασκευή συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Επιδαύρου και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (ισόγειο Δημαρχείου), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ληφθούν αποφάσεις.

- Advertisement -

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

  1. Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019.
  2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Επιδαύρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ».
  3. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στον άξονα προτεραιότητας “Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας” με τίτλο “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”.
  4. Εξέταση αιτήματος για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Δημοτική και Αγροτική Οδοποιία”.
  5. Εξέταση αιτήματος για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Αποκατάσταση ζημιών αγροτικού δικτύου από θεομηνίες”.
  6. Παραλαβή έκθεσης εκκαθάρισης της ΔΗΚΕΠΕΠ
  7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάζει επίσης αύριο Παρασκευή στις 11πμ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Επιδαύρου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου,  με μοναδικό θέμα: Ανάκληση της 70/2018 απόφασης της Ο.Ε. και νέα εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας φωτισμού.

 

- Advertisement -

________________