Εκπαίδευση στη Βαθμονόμηση ψεκαστικού μηχανήματος απο τον Σύλλογο Γεωπόνων Ελεύθερων επαγγελματιών Αργολίδας

- Advertisement -

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΕΙ
Εκπαιδευτικό σεμινάριο Βαθμονόμησης ψεκαστικού μηχανήματος.

Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία πάνω στον ψεκασμό, μια διαδικασία συνδεδεμένη άρρηκτα με την καλλιέργεια και τη σοδειά.

- Advertisement -

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΣΥΦ,
σε συνθήκες αγρού και έχει ως στόχο την ενημέρωση παραγωγών, ως προς τις προτεινόμενες ορθές γεωργικές πρακτικές σχετικά με τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων και τη λειτουργία του με ελάχιστους κινδύνους για τον χρήστη, ζωικά και φυτικά είδη που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και το περιβάλλον περιλαμβανομένων των υδάτων.

Με τη βαθμονόμηση του ψεκαστικού μηχανήματος κάθε παραγωγός θα γνωρίζει την πραγματική παροχή σε λίτρα ανά στρέμμα που αποδίδει το μηχάνημά του.

Τόπος του σεμιναρίου η Δήμαινα.

Ημερομηνία σεμιναρίου : Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Ωρα : 10:00

Είσοδος Ελεύθερη

- Advertisement -