Εντεταλμένους συμβούλους και αρμοδιότητες ανακοίνωσε ο Δ.Κωστούρος

- Advertisement -

Tην τοποθέτηση τεσσάρων εντεταλμένων συμβούλων και τις αρμοδιότητές τους ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος. Η θητεία τους είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019 και χωρίς αμοιβή.

- Advertisement -

 

Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι είναι οι κυρίες Καλκούνου, Ράλλη-Πιτσάκη, Κατσαφάρα και ο κ.Λέντζος.

Συγκεκριμένα ορίστηκαν:

Η κα Καλλιόπη Καλκούνου ως εντεταλμένη για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στον τομέα του τουρισμού. Επίσης την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθηση» .

Η κα Μαρία Ράλλη-Πιτσάκη ως εντεταλμένη για δράσεις Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ναυπλιέων:
1. Την παρακολούθηση της επάρκειας των σχολικών υποδομών και εγκαταστάσεων (προαύλιων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων σχολείων, κλπ.), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Για όλα τα ανωτέρω θέματα η ανωτέρω δημοτική σύμβουλος θα συνεργάζεται με την Επιτροπή Παιδείας, τις Σχολικές Επιτροπές, τα Σχολικά Συμβούλια, τους συλλόγους διδασκόντων, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και τις μαθητικές κοινότητες.
2. Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργάζεται με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους άλλους πολιτιστικούς φορείς του Δήμου, αλλά και εκτός του Δήμου, για εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος.

Η κα Δήμητρα Κατσαφάρα, ως εντεταλμένη για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ναυπλιέων και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Επίσης τον συντονισμό της διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών που αφορούν το έργο της εποπτείας που της ανατέθηκε.

O κ. Παναγιώτης Λέντζος ως εντεταλμένος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές Ενότητες Ναυπλίου, Μιδέας, Ασίνης και Ν. Τίρυνθας του Δήμου Ναυπλιέων. Επίσης και τον συντονισμό της διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών που αφορούν το έργο της εποπτείας που του ανατέθηκε.

 

- Advertisement -