Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, έχει προγραμματισθεί για αύριο Τρίτη 8 Ιανουαρίου και ώρα 1μμ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου (Βασ.Κων/νου 34, 2ος όροφος) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων.

- Advertisement -

 

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση:
1ο θέμα: Περί διόρθωσης του σχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου Ναυπλιέων οικ.έτους 2019, σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
2ο θέμα:Περί τροποποίησης της αρ.215/2018 προγενέστερης απόφασης που αφορά εισήγηση μη αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.        3ο θέμα: Περί έγκρισης 1ου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «συντήρηση γκαζόν 2018».

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση επί των δύο πρώτων θεμάτων ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να εισαχθούν άμεσα στο Δημ.Συμβούλιο προς έγκριση και για το τρίτο θέμα διότι αφορά διαγωνισμό εργασίας του οποίου επείγει η ολοκλήρωση.

 

- Advertisement -