Αύριο το μεσημέρι συνεδριάζει το Δ.Σ. Άργους-Μυκηνών

- Advertisement -

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάζει αύριο Τρίτη, στις 2 το μεσημέρι, το Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Advertisement -

 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι οκτώ, μεταξύ αυτών η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Νέας Κίου και η αποδοχή εφαρμογής του προγράμματος δακοντονίας για το 2019.

Τα θέματα της συνεδρίασης:

1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2018 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Επί του από 13-12-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

3. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 104.820,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.

4. Περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 90/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

5. Περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

6. Περί υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για αντικατάσταση διοριστέου κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της υπ’ αριθ. 1/780Μ/2008 προκήρυξης του πρώην Δήμου ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

7. Περί συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών σε Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο: “Εκπόνηση μελετών εφαρμογής για το έργο: Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Ν. Κίου (Β φάση)” – εισηγητής ο κ. Μ. Νταναβάρας.

8. Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2019 – εισηγητής ο κ. Π. Δούρος.

 

- Advertisement -