Συνεδριάζει στις 19/12 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Σπάρτης

- Advertisement -

Ο Δήμος Σπάρτης καλεί τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο στο Δημοτικό κατάστημα (Κεντρική Πλατεία Σπάρτης-αίθουσα συνεδριάσεων) την 19η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με δυο θέματα:

- Advertisement -

 

1: Συζήτηση επι του προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Σπάρτης, έτους 2019”

2: Συζήτηση του προσχεδίου Προϋπολοιγισμού του Δήμου Σπάρτης, οικονομικού έτους 2019”.

 

- Advertisement -