Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α.Ν.: Σε μια εβδομάδα το Ανυφί θα έχει πόσιμο νερό

- Advertisement -

Μέσα σε μια εβδομάδα το Ανυφί θα έχει πόσιμο νερό, καθώς ολοκληρώνονται οι εργασίες μεταφοράς νερού από την πηγή της Λέρνης, όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση από την Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου.

- Advertisement -

 

Η χθεσινή ανακοίνωση-ενημέρωση:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής ολοκλήρωσε αυτές τις ημέρες τις διαδικασίες για την υδροδότηση του Δ.Δ. Ανυφίου με πόσιμο νερό από την πηγή της Λέρνης. Πιο συγκεκριμένα οι διαδικασίες – εργασίες που έφεραν αίσιο τέλος στον σημαντικό αυτό στόχο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έγιναν όπως περιγράφονται ως κάτωθι:

– Συνεργασία με την Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. σε διοικητικό – τεχνικό επίπεδο.

– Εκτέλεση υδραυλικού έργου με αγωγό 1χιλ. για την υδροδότηση του οικισμού από τον κεντρικό τροφοδότη αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.

– Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός για την λειτουργία του νέου αντλιοστασίου στη θέση «Γεώτρηση Ανυφί».

– Σύστημα Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού για την αυτοματοποίηση του αντλιοστασίου με σκοπό την ορθολογική διαχείριση του παρεχόμενου νερού .

Το κόστος όλων των ανωτέρω εργασιών ανήλθε στο ποσό των 100.000€ από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Σήμερα, εκτελούνται προπαρασκευαστικές εργασίες, (δοκιμές, καθαρισμός δεξαμενών) με χρονοδιάγραμμα εντός μίας εβδομάδος και αφού προηγηθούν σχετικές αναλύσεις του νερού να δοθεί το παρεχόμενο νερό προς χρήση των καταναλωτών. Ετσι με την ολοκλήρωση του έτους 2018 οι οικισμοί Ανυφί – Πλατανίτι – Ηραίον θα έχουν πόσιμο νερό στη βρύση κάθε καταναλωτή».

 

- Advertisement -