Με 21 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη το Δ.Σ. Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, στις 6.30μμ., στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων.

- Advertisement -

 

Κυριότερο θέμα η ψήφιση του τεχνικού προγράμμα του Δήμου για το 2019.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο :Περί ψήφισης τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2019.

2ο:Περί έγκρισης αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών που αφορούν την ανάπλαση τμημάτων περιοχής Ψαρομαχαλά .

3ο :Επί αιτήσεως κατοίκων για την αξιοποίηση της οδού Παπανικολάου στη ΔΚ Ναυπλίου.

4ο :Περί έγκρισης οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορά την προμήθεια 4 απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωριτικότητας 14 κμ.

5ο:Επί εισηγητικής απόφασης για κατασκευή μεταλλικής ράμπας εξυπηρέτησης ΑμεΑ επί της οδού Κιλκίς 4 στη ΔΚ Ναυπλίου.

6ο: Περί εγκρίσεως αιτήματος της Επιτροπής Παιδείας για προμήθεια βιντεοπροβολέων από το Δήμο και παραχώρησης της χρήσης αυτών σε σχολικές μονάδες του Δήμου.

7ο :Περί εγκρίσεως χορήγησης ειδών διαβίωσης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους .

8ο :Περί εγκρίσεως τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.

9ο :Περί εγκρίσεως αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

10ο :Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

11ο:Επί εισήγησης περί μη αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και φωτισμού .

12ο :Περί έγκρισης εξειδίκευσης πιστώσεων.

13ο :Περί έγκρισης παράτασης σύμβασης 2018 που αφορά προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου.

14ο :Περί έγκρισης βεβαίωσης οφειλόμενου ποσού της ΔΕΥΑΝ προς το Δήμο που αφορά παρακρατηθέντα ποσά από το ΤΠκΔ για τοκοχρεωλύσια δάνεια από ΔΕΥΑΝ.

15ο :Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 72/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΔΟΚΟΙΠΑΝ.

16ο:Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 75/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΔΟΚΟΙΠΑΝ.

17ο :Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 118/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΑΤ.

18ο:Επί εισήγησης καθορισμού τέλους παραχώρησης –δικαιώματος χρήσης οικ. τάφου στα κοιμητήρια ΔΕ Ασίνης.

19ο :Περί μερικής ανάκλησης της αρ. 142/2018 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, όσον αφορά την παραχώρηση τάφου τριετούς ταφής στην Βλάχου Αγγελική του Χρήστου.

20ο :Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων και τιμητικές βραβεύσεις

21ο :Περί επανεξέτασης αίτησης Ματράγκου Ευαγγέλου για διαγραφή οφειλών.

 

- Advertisement -