Επανέρχεται το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς από το ΥΠΑΑΤ

- Advertisement -

Το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς επαναφέρει η νέα ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία φέρεται αποφασισµένη να απαλείψει τις διατάξεις εκείνες που είχαν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, µε αποτέλεσµα την απόσυρση του νοµοσχεδίου µε συνοπτικές διαδικασίες από τη διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης.

- Advertisement -

 

Όπως όλα δείχνουν, από τη νοµοθετική ρύθµιση θα λείπουν οι διατάξεις που όριζαν πρόσθετα τέλη στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόµενων ζώων. Η προηγούµενη πρόταση αύξανε το τέλος σήµανσης στα 6 ευρώ, από το οποίο θα εξαιρούνταν όσοι υιοθετούσαν ζώο από δοµές φιλοξενίας.

Επίσης, θέσπιζε καταβολή ειδικού τέλους ζωοφιλίας ανά τεµάχιο ειδών, τα οποία πωλούνται στα καταστήµατα ζώων συντροφιάς (pet shops), και έδινε τη δυνατότητα διατήρησης έως δύο αστείρωτων ζώων το πολύ ανά ιδιοκτήτη, µε την πληρωµή ετήσιου τέλους στους δήµους ύψους 100 ευρώ για το καθένα.

Ο διάλογος του υπουργείου µε τις φιλοζωικές οργανώσεις και δηµοτικές Αρχές για την κατάρτιση του νέου νοµοσχεδίου έχει ξεκινήσει εδώ και δύο µήνες και θα συνεχιστεί το προσεχές διάστηµα µε τη συµµετοχή της ΚΕ∆Ε και όλων των εµπλεκόµενων φορέων.

Οι βασικοί άξονες στους οποίους αναµένεται να κινηθεί η νέα πρόταση είναι:

  • Η δηµιουργία µητρώου των φιλοζωικών οργανώσεων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν αποτελούν «σωµατεία-σφραγίδα».
  • Η πλήρης οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων των δήµων και των οργανώσεων όσον αφορά στην προστασία και στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
  • Η µη υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόµενων ζώων.
  • Η µη επιβάρυνση µε τέλη των ιδιοκτητών ζώων.
  • Η δηµιουργία κουλτούρας από την παιδική ηλικία ώστε να εκλείψει ο φαινόµενο της εγκατάλειψης ζώων. Ήδη, σε συνεργασία µε τον παγκόσµιο οργανισµό για την υγεία των ζώων, έχει δηµιουργηθεί οπτικοακουστικό υλικό για την προώθηση της φιλοζωίας στα σχολεία, το οποίο έχει εγκριθεί από το υπουργείο Παιδείας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει προωθηθεί σε πολλά σχολεία της χώρας.
  • Ο ακριβής προσδιορισµός του ρόλου καθενός συµµετέχοντος στις ˆµελείς επιτροπές όσον αφορά στη διάσωση, τη στείρωση και τη φιλοξενία ζώων.
  • Ο ορισµός του επιθετικού ζώου.
  • Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις δοµές φιλοξενίας. Θα επιχειρηθεί η αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης στους δήµους, το οποίο σήµερα ανέρχεται σε 600.000 ευρώ ετησίως για το σύνολο των ΟΤΑ και θεωρείται ανεπαρκές να καλύψει τις ανάγκες δηµιουργίας καταφυγίων. Παράλληλα, το υπουργείο µέσω εγκυκλίων-οδηγιών θα επιχειρήσει να βάλει τάξη στις υφιστάµενες δοµές φιλοξενίας τόσο των δήµων όσο και των σωµατείων, µε στόχο να διασφαλίσει τις προβλεπόµενες συνθήκες ευζωίας για τα αδέσποτα τετράποδα.

Σύµφωνα µε την υφυπουργό, ο υφιστάµενος νόµος δεν προβλέπει διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους δήµους, και γι’ αυτό έχουν υποβληθεί σχετικά ερωτήµατα στις νοµικές υπηρεσίες των περιφερειών. Βάσει των τελευταίων στοιχείων της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης του υπουργείου,  έχουν καταγραφεί περίπου 50.000 αδέσποτα και 254.000 δεσποζόµενα ζώα συντροφιάς, αριθµός που απέχει αρκετά από την πραγµατικότητα. Πολλοί δήµοι εµφανίζονται απρόθυµοι να δώσουν στοιχεία διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Έτσι, σε παλαιότερα έγγραφα του υπουργείου, από τους 325 δήµους απάντησαν οι 262. Από τις απαντήσεις αυτές προέκυψε ότι 150 δήµοι δεν διαθέτουν κανένα καταφύγιο. Έχουν δηλωθεί 20 δηµοτικά κυνοκοµεία µε άδεια, 10 δηµοτικά κυνοκοµεία χωρίς άδεια, 11 µε συνεργασία µε ιδιώτες και 1 µε συνεργασία µε φιλοζωικό σωµατείο.

Το υπουργείο εμφανίζεται διατεθειμένο να θέσει υπόψη του εισαγγελέα Ζώων ενδεχόµενες αναντιστοιχίες που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις στοιχείων µεταξύ της βάσης δεδοµένων που διατηρεί και των απαντήσεων των δηµοτικών Αρχών αναφορικά µε τη λειτουργία καταφυγίων και πληθυσµού αδέσποτων. Παράλληλα έχει ξεκινήσει συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία προκειµένου να δοθεί η πρόσβαση στα στοιχεία της διαδικτυακής υπηρεσίας που έχει αναπτυχθεί στο υπουργείο ώστε να προβαίνουν σε έλεγχο αξιόποινων πράξεων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς.

 

- Advertisement -
 

________________