Δήμος Β.Κυνουρίας:Συζήτηση για τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό 2019

- Advertisement -

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, θα γίνει το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ.3 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

- Advertisement -

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1) Συζήτηση και γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2019.

2) Συζήτηση και γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2019.

 

- Advertisement -
 

________________