“Πρόληψη των καρκίνων του πεπτικού συστήματος” την Παρασκευή στο Βουλευτικό Ναυπλίου

- Advertisement -

Η Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) Ναυπλίου σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ναυπλίου, διοργανώνει ενημερωτική ομιλία με θέμα: Πρόληψη Των Καρκίνων Του Πεπτικού Συστήματος”, την Παρασκευή 30 του μήνα, απο 10.3-πμ έως 12.30 το μεσημέρι.

- Advertisement -

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Βουλευτικό και εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων “ΗΠΙΟΝΗ 2018”.

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία σε σύμπραξη με το Υπουργείο Υγείας, εκπονούν το πιλοτικό Πρόγραμμα «Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας των Ηλικιωμένων – Ηπιόνη», με θέμα για το 2018: ««Πρόληψη των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος».

Το θέμα που τέθηκε σκοπό έχει׃
● Να προάγει τα δικαιώματα που αναφέρονται στην Διακήρυξη και να αναδείξει τη σημασία
αυτών στην καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων ατόμων.
● Να εγείρει τη σημασία της παρουσίας των ηλικιωμένων ατόμων ως ενεργά μέλη της
κοινωνίας, που συμβάλλουν στη βελτίωση της απόλαυσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε
πολλά πεδία διαβίωσης και όχι απλά μόνο σε αυτά που σχετίζονται άμεσα με την ζωή τους.
● Να αντανακλά στην εξέλιξη και στις προκλήσεις, διασφαλίζοντας την πλήρη και ισότιμη
απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των ηλικιωμένων.
● Να δεσμεύσει το ευρύτερο κοινό σε διεθνές επίπεδο και να κινητοποιήσει τους πολίτες σε
θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλα τα στάδια της ζωής.
2018(http׃//www.un.org/development/desa/ageing/international-day-of-older-personshomepage/2018unidop.html)

Το Πρόγραμμα για το έτος 2018 ειδικότερα στοχεύει στην :
● Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ατόμων ηλικίας άνω των 55 ετών για τα είδη νεοπλασίας του πεπτικού συστήματος (στομάχου, παχέος εντέρου, παγκρέατος), την πρόληψη και την ορθή αντιμετώπιση αυτών.
● Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οικογενειών των πασχόντων σε θέματα φροντίδας και εξυπηρέτησης αυτών.
● Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των διαφόρων τύπων καρκίνου του πεπτικού συστήματος.
● Οργάνωση παρεμβάσεων δευτερογενούς πρόληψης (έγκαιρη διάγνωση) και τριτογενούς πρόληψης (αποκατάσταση).
● Διενέργεια ιατρικών παρεμβάσεων που μπορούν να περιλαμβάνουν αξιολόγηση του κινδύνου για ύπαρξη προκαρκινικών καταστάσεων (πολύποδες παχέος εντέρου,
λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, ατροφική γαστρίτιδα και εντερική μεταπλασία, κλπ.) μέσω έγκυρων ερωτηματολογίων, αλλά και επί ενδείξεων διενέργεια εξετάσεων που καλύπτονται με συνταγογράφηση από τον ΕΟΠΥΥ.
● Συστηματική παραπομπή και διαχείριση των περιστατικών αυτών σε εξειδικευμένα κέντρα και υπηρεσίες υγείας.
● Διενέργεια προληπτικών δοκιμασιών για την έγκαιρη διάγνωση των νεοπλασιών του πεπτικού συστήματος σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω.

Το Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ, απευθύνεται σε
άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν πέραν των ηλικιωμένων ατόμων και άτομα μέσης ηλικίας, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση περιστατικών, η διαμόρφωση υγιών στάσεων, συνηθειών και συμπεριφορών καθώς και η ενίσχυση του ρόλου της διαχείρισης των μη μεταδοτικών νοσημάτων και της αυτοφροντίδας.

 

- Advertisement -