Η ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε αναζητά προσωπικό για τη στελέχωση των νέων της καταστημάτων στην περιοχή του Άργους

- Advertisement -

Η αλυσίδα supermarket ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο του λιανεμπορίου,

σε όλη την Ελλάδα, αναζητά προσωπικό για τη στελέχωση των νέων της καταστημάτων στην περιοχή του Άργους:

- Advertisement -

Προσωπικό για το Ταμείο

Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση
Επικοινωνιακή και ομαδική εργασία
Τουλάχιστον απόφοιτος λυκείου
Ευχάριστη προσωπικότητα με πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Τι προσφέρουμε:

Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον αναλαμβάνοντας μία ποικιλόμορφη εργασία
Μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, σας παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας, ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας ακόμη και αν δεν διαθέτετε σχετική εμπειρία
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα να υποβάλουν το βιογραφικό τους.

Προσωπικό Τμήματος Αλλοιωσίμων – Άργος

Προσωπικό Τμήματος Αλλοιωσίμων

Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση
Επικοινωνιακή και ομαδική εργασία
Τουλάχιστον απόφοιτος λυκείου
Ευχάριστη προσωπικότητα με πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Τι προσφέρουμε:

Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον αναλαμβάνοντας μία ποικιλόμορφη εργασία
Μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, σας παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας, ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας ακόμη και αν δεν διαθέτετε σχετική εμπειρία
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα να υποβάλουν το βιογραφικό τους.

- Advertisement -
 

________________