Αιτήσεις εγγραφής σε νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα του Δήμου Άργους-Μυκηνών μέχρι 5 Δεκεμβρίου

- Advertisement -

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών, ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου και έως Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα στον Δήμο Άργους-Μυκηνών,  που θα λειτουργήσει από 7/01/2018 στον 5ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Άργους ,επί της οδού ΠΕΡΟΥΚΑ 23(Ο.Τ.40)- ΑΡΓΟΣ, και θα εξυπηρετούνται 12 βρέφη  ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών.

- Advertisement -

 

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα βρέφη, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 του Πρότυπου Κανονισμού(ΦΕΚ Β 4249/05-12-17), απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα και  τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του βρεφικού τμήματος έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας.
Έντυπο αίτησης εγγραφών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών εκτός ευρωπαϊκού προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται από την Δ/νση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας (Ιακώβου Μάνου 23) κα Μάρθα Κουργιαλά  τηλ.  2751068574 εργάσιμες ημέρες  από 9.30 π.μ. έως 12:00 π.μ και από το site του Δήμου newargos.gr
Η κατάθεση αίτησης για την δομή  συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα γίνεται επίσης στο γραφείο της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών (Ιακώβου Μάνου 23- τηλ.2751068574 στην κα Κουργιαλά Μάρθα, καθημερινά εργάσιμες ημέρες  από 9.30 π.μ. έως 12:00 π.μ .

Μέσω του προγράμματος για την δράση« Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2018-2019 θα φιλοξενηθούν βρέφη με διάθεση θέσεων 70% της νόμιμης δυναμικότητας βάσει αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού.
Για την διαδικασία εγγραφής των ωφελουμένων της Δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2018-2019,   οι ωφελούμενοι θα προσκομίσουν απαραίτητα την αξία τοποθέτησης (voucher) και εξουσιοδότηση  και για την τοποθέτηση του βρέφους στη δομή του σταθμού, εάν ο αριθμός  των voucher υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, θα ληφθούν υπόψη τα μόρια που έχει λάβει ο/η ωφελούμενος/η, βάσει των  οριστικών αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ.ΑΕ.
Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται παρά μόνο για εξαιρετικούς λόγους για τους οποίους θα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η επεξεργασία όλων των αιτήσεων εγγραφής βρεφών που έχουν κατατεθεί και θα κατατεθούν , η διαδικασία επιλογής βρεφών(έλεγχος ,αξιολόγηση ,μοριοδότηση, σύνταξη πινάκων μοριοδότησης  και ο πίνακας επιλαχόντων γίνεται από ειδική Επιτροπή βάσει μοριοδότησης κριτηρίων, της υπ’αρίθμ.131/ 2018 απόφασης του Δ.Σ μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος και στη συνέχεια η επιτροπή θα υποβάλλει το πρακτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
Για κάθε ένα από τα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων, θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα με την αίτηση εγγραφής του βρέφους.Οι αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς απορρίπτονται.
Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης και αξιολόγησης των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν στις 10/12/2018. Ορίζεται διάστημα ενστάσεων, επί της μοριοδότησης των αιτήσεων από 10/12/2018 έως 14/12/2018. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στην Δ/νση παιδικών σταθμών, καθημερινά 09:30 π.μ. – 12:00 μ.μ.
Θα ληφθούν υπ’ όψιν, θα μοριοδοτηθούν και θα είναι έγκυρα, μόνο τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται στην υπηρεσία έως και την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Οι πίνακες μοριοδότησης θα ανακοινωθούν στις 17/12/2018. Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών  των βρεφών θα ανακοινωθούν  έως 23/12/2018

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων δεν θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας/αιτούντος και του παιδιού. Η μοριοδότηση της αίτησης θα αναζητείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα έχει λάβει η αίτηση κατά την κατάθεσή της. Μετά την επιλογή, οι γονείς θα ενημερώνονται από την Προϊσταμένη του Σταθμού Κόσσυβα Μαρία τηλ.2751024991  για την  ημερομηνία προσέλευσής τους για προσαρμογή του παιδιού τους. Για να είναι η προσαρμογή των νέο-εγγεγραμμένων βρεφών στον βρεφ/νηπιακό σταθμό  ομαλή και σύμφωνη με τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήμης, γίνεται σταδιακά, ακολουθώντας τον προγραμματισμό της υπεύθυνης του βρεφικού Σταθμού και του παιδαγωγικού προσωπικού.
Η μηνιαία οικονομική συνδρομή και για τα βρέφη  ισχύει  όπως έχει καθοριστεί  εισοδηματικά, με την αριθμ.102/2018 Α.Δ.Σ του Δήμου μας όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις μεταγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ με αριθμ.295/2018 και 339/2018.
Ο γονέας αναλαμβάνει την παροχή ειδών ατομικής υγιεινής των βρεφών (πάνες, κρέμες προστασίας κλπ).

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛ. ΓΚΑΒΟΥΝΟΣ

 

- Advertisement -