Με 15 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη έχει ορισθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

- Advertisement -

 

Το κυριότερο θέμα αφορά την έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπλιέων”.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1ο : Περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπλιέων» στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες» του ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 098 (Α/Α ΟΠΣ 2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» και υπογραφής σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ναυπλιέων και του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου.
2ο :Επί εισήγησης για τη δημιουργία νέας διάβασης πεζών επί της οδού Άργους.
3ο :Επί εισήγησης για τον καθορισμό προτεραιότητας της οδού Οδυσσέα Πατρατσικιώτη και τοποθέτηση σχετικής σήμανσης .
4ο :Περί αντικατάστασης μελών στο ΔΣ της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
5ο:Περί αντικατάστασης μελών στο ΔΣ της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
6ο :Περί αντικατάστασης μέλους στο ΔΣ του ΔΟΠΠΑΤ.
7ο :Περί αντικατάστασης μέλους στο ΔΣ του Ιδρύματος «Ι.Καποδίστριας».
8ο :Περί εγκρίσεως αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
9ο :Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
10ο :Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου « Ανάπλαση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Αραχναίου».
11ο :Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου « Συντήρηση παιδικών χαρών ».
12ο :Περί έγκρισης της αρ. 163/2018 απόφασης του ΔΣ του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου που αφορά « έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ.έτους 2018».
13ο :Περί ανάδειξης αιρετού μέλους διά κληρώσεως για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
14ο :Επί εισήγησης Τμήματος Εσόδων για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ή ανοικοίως εισπραχθέντων ποσών .
15ο : Περί έγκρισης προμήθειας τροφίμων για τη συμμετοχή του Δήμου στο συσσίτιο του Ι.Ν Ευαγγελίστριας Ναυπλίου.

 

- Advertisement -