Συνεδριάζει την Τρίτη η Επιτροπή Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ

- Advertisement -

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ συνεδριάζει την Τρίτη 20 του μήνα, στις 11πμ., με 4 θέματα προς συζήτησημ στην ημερήσια διάταξη.

- Advertisement -

 

Τα θέματα είναι τα εξής:

1.Συζήτηση επι της υλοποίησης του β’ κύκλου του Προγράμματος Κοπινωφελούς Εργασίας στους δήμους της χώρας. Κατάθεση παρατηρήσεων και προτάσεων.

2.Διαμόρφωση της εισήγησης του προέδρου της Επιτροπής, στο πλαίσιο του θεματικού κύκλου, στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, 3-5 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

3.Συζήτηση επι της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία “Δικτύου Δήμων για την κοινωνική οικονομία”.

4.Διάφορα θέματα

- Advertisement -