Δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου την Παρασκευή

- Advertisement -

Με μοναδικό θέμα την έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017, συνεδριάζει την Παρασκευή στις 4μμ., το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ναυπλιέων.

- Advertisement -

 

Στην συνέχεια και στις 5μμ., η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων , με 22 θέματα, τα οποία είναι:
1ο: Περί έγκρισης της μελέτης « προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ναυπλιέων » και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. 
2ο: Περί εγκρίσεως αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
3ο: Περί τροποποίησης της αρ. 143/2015 απόφασης Δημ. Συμβουλίου και έγκρισης λειτουργίας Πρασίνου Σημείου.
4ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
5ο: Περί έγκρισης μελέτης με θέμα « προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου και των Ν.Π. ΔΟΠΠΑΤ & ΔΟΚΟΙΠΑΝ για το 2019 ». 
6ο Περί έγκρισης της αρ. 145/2018 απόφασης του ΔΣ του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου που αφορά « έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ.έτους 2018». 
7ο Περί έγκρισης της αρ. 112/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ « ΔΟΠΠΑΤ» που αφορά αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2018 . 
8ο Περί έγκρισης της αρ. 65/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ « ΔΟΚΟΙΠΑΝ » που αφορά την έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 
9ο Περί έγκρισης προμήθειας τροφίμων για τη συμμετοχή του Δήμου στο συσσίτιο του Ι.Ν Ευαγγελίστριας Ναυπλίου. 
10ο Περί έγκρισης διοργάνωσης Παλαμήδιου Άθλου 2018. 
11ο Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης γ΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. 
12ο Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης εορτασμών απελευθέρωσης της πόλης με τον Σύλλογο Παλαμήδη . 
13ο Περί σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας του άλσους Παλαμηδίου . 
14ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « εγκατάσταση σήμανσης ελέγχου κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας». 
15ο Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου : «Επισκευή πλατειών Δήμου Ναυπλιέων ». 
16ο Περί ανάδειξης αιρετού μέλους διά κληρώσεως για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου. 
17ο Περί έγκρισης της διοργάνωσης εκδηλώσεων, δράσεων και του στολισμού των Χριστουγέννων. 

18ο Περί έγκρισης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε αθλητικό σύλλογο.
19ο Περί έγκρισης εκπροσώπησης του Δήμου Ναυπλιέων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων Club Strasbourg και στο Παγκόσμιο Forum για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης .
20ο Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης για την παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρίες από τον Δήμο Ναυπλιέων και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT Δήμου Ναυπλιέων και εξασφάλισης πίστωσης μέσω του EUROPE DIRECT .
21ο Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα τις ευρωεκλογές και την πανευρωπαϊκή εκστρατεία «Τhis time I’m voting» και εξασφάλισης πίστωσης μέσω του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT .
22ο Περί συζήτησης μεταβολής σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

- Advertisement -

________________