∆.Ε.Υ.Α. Άργους–Μυκηνών: Το νερό είναι κατάλληλο για πόση και μαγείρεμα

- Advertisement -

Από την Δ.Ε.Υ.Α. Άργους–Μυκηνών, ανακοινώνεται ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού της Λέρνης,

σε διενεργηθείσες Δοκιμές στην Παράμετρο της “ Θολότητας – T ” είναι Αποδεκτή στους καταναλωτές, ως Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ.

- Advertisement -

Επισημαίνεται στους πολίτες των Τ.Κ. Άργους, Κόκλας, Άκοβας, Αεροδρομίου, Νέας Κίου, Τημενίου, Ινάχου, Ήρας, Κουρτακίου, Πυργέλας, Λάλουκα, Δαλαμανάρας, Κεφαλαρίου, Ελληνικού, Σκαφιδακίου, Μύλων , ότι οι τιμές των παραμέτρων, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα–Ι (Μέρος Α–Β–Γ) της ισχύουσας ΚΥΑΓ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/6/9/2017, ως προς την Ποιότητα Νερού Ανθρώπινης
Κατανάλωσης, είναι εντός των νομοθετημένων ορίων και ως εκ τούτου ,

Τ Ο Ν Ε Ρ Ο Ε Ι Ν Α Ι Κ Α Τ Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ι Α Π Ο Σ Η & Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ε Μ Α

Επίσης παρακαλούμε τους κ.κ. Διευθυντές Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων Γυμνασίων, Λυκείων να ενημερώσουν τους μαθητές τους σχετικά με την ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ του νερού προς ΠΟΣΗ.

Άργος 05 – 11 – 2018
Αρ.Πρωτ. 2282
Ταχ. Δ/νση : Δαναού 3 – 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
Ταχ. Κώδ. : 212 00
Τηλ. : 27510 23938
Fax : 2751 0 61640
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Άργους – Μυκηνών
Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.

- Advertisement -

________________