Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, πραγματοποιείται αύριο Τρίτη, στις 12.30μμ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος).

- Advertisement -

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο θέμα: Περί εγκρίσεως του καθορισμού των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019.

2ο θέμα: Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής υπέρ του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Ασίνης.

3ο θέμα: Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη προμήθεια ειδών τροφίμων για το Ν.Π Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν και νωπού γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και των Ν.Π. για το 2019.

4ο θέμα: Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση- διάθεση κοινοχρήστων χώρων εντός του πάρκου ΟΣΕ και του πεζόδρομου Βασ.Κωνσταντίνου.

5ο θέμα: Περί έγκρισης του 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού «χρήση καινούργιου οχήματος μέσω λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης (Operating Leasing),διάρκειας τριών (3) ετών για τις ανάγκες υποστήριξης της κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ναυπλιέων στο πλαίσιο της δράσης 9.II.3 του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-20120».

 

- Advertisement -