Τακτική συνέλευση του Συλλόγου Διδασκόντων Δ.ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

- Advertisement -

Η Διεύθυνση του ΙΕΚ Ναυπλίου αφού έλαβε υπόψη το Άρθρο 24 παρ. 11 και 12 «Οργανωτική δομή – Αρμοδιότητες»

του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης καλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου δηλαδή όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ΙΕΚ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε Τακτική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 05 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 στο αμφιθέατρο του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Advertisement -

1. Θέματα φοίτησης των καταρτιζομένων του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου

2. Διάφορα λειτουργικά θέματα.

- Advertisement -