Π.Νίκας: Ανάγκη ο δημοκρατικός προγραμματισμός στην κατασκευή έργων

- Advertisement -

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το διαγκωνισμό για το ποιος κάνει τα έργα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγ.Νίκας, απάντησε επισημαίνοντας τα εξής:

- Advertisement -

 

«Οι χρηματοδοτήσεις γίνονται κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Περιφερειάρχης εντάσσει τα έργα και τα προσυπογράφει. Ο υπεύθυνος των έργων είναι εκείνος που τα προτείνει, τα μελετά, τα δημοπρατεί, επιβλέπει την κατασκευή τους και τα παραλαμβάνει. Αυτός είναι ο κύριος του έργου, είτε πρόκειται για Δήμο, είτε για Περιφέρεια, είτε για το Κράτος.

Για παράδειγμα, σχετικά με τα έργα του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ή για τα έργα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κύριος αυτών είναι ο Δήμος Καλαμάτας».

Ο Π. Νίκας τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου σε επίπεδο Περιφέρειας, για να μην αποφασίζει ο Περιφερειάρχης μόνος του, αλλά ένα συλλογικό όργανο με διευρυμένη σύνθεση, παραδείγματος χάρη το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο θα μετέχουν οι Βουλευτές και οι εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, προκειμένου να αξιολογούνται και να καλύπτονται με καλύτερο τρόπο οι ανάγκες.

Είναι κρίμα ότι από το 1986 γίνεται λόγος για δημοκρατικό προγραμματισμό στην κατασκευή έργων και αυτός δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ.

Προφανώς, έργα της Περιφέρειας είναι μόνο αυτά που η Περιφέρεια μελετά, δημοπρατεί, κατασκευάζει και παραλαμβάνει. Τα άλλα δεν της ανήκουν.”

 

- Advertisement -