Ανακοίνωση του Δήμου Άργους Μυκηνών για τις αποζημιώσεις της θεομηνίας του Σεπτεμβρίου

- Advertisement -

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία, σχετικά με την  καταβολή  αποζημιώσεων (αφορά μόνο κύρια κατοικία),

από την θεομηνία της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, πρέπει οι πληγέντες να καταθέσουν αίτηση,  με τα παρακάτω δικαιολογητικά, μέχρι της 15 Νοεμβρίου 2018.
1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Αντίγραφο Ε 1
3. ΙΒΑΝ λογαριασμού αιτούντος
4. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην αίτηση)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( περιπτώσεις πολυτεκνίας)
6. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο ή ηλεκτρονική δωρεάν παραχώρηση
( σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης από 01-01-2018)
7. Πιστοποίηση αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

- Advertisement -

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση θα παραλαμβάνεται στο Δημαρχείο (πρωτόκολλο) στην οδό Καποδιστρίου 9-11, και θα κατατίθεται με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 15 Νοεμβρίου 2018.

- Advertisement -

________________