Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δ.Σ.Δήμου Επιδαύρου

- Advertisement -

Συνεδριάζει την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου και ώρα 7μμ., το Δημοτικό Συμβούλιο Επιδαύρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ (ισόγειο Δημαρχείου), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

- Advertisement -

 

Αναλυτικά τα θέματα συζήτησης:

  1. Αποδοχή ένταξης πράξης του Δήμου Επιδαύρου στο πρόγραμμα του Υπ.Εσ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Έγκριση της 26/2018 οικονομοτεχνικής μελέτης με τίτλο “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων”.
  2. Αποδοχή επιχορήγησης από Υπ.Εσ. ποσού 48.130,39 € για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, με τροποποίηση του προϋπολογισμού.
  3. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπ.Εσ. ποσού 4.598,71 € ΣΑΕ 055/2018 με τροποποίηση του προϋπολογισμού.
  4. Υποβολή αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ”
  5. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2018.
  6. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
  7. Έγκριση εκτιμητικής έκθεσης για την απευθείας αγορά ακινήτου στο Λυγουριό
  8. Ορισμός εκπροσώπου στο πρωτοβάθμιο συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων για το 2019
  9. Εξέταση αίτησης για έκδοση νέας παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών στον κ.Βαρβεράκη-Καργόπουλο Ηρακλή του Αναστασίου
  10. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2019-2020.

 

- Advertisement -