Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

Αύριο Δευτέρα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος)   και   ώρα 12:30 μ.μ.

- Advertisement -

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

Περί εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«  Κατασκευή Πεζοδρομίου στην είσοδο της ΤΚ Αραχναίου».  

Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ναυπλιέων».

Περί έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών του Δήμου Ναυπλιέων.

Περί ανάκλησης της 165/2018 Α.Ο.Ε. και καθορισμού των επικαιροποιημένων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας  μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ».

Περί καθορισμού τέλους παραχώρησης –δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στα κοιμητήρια της ΔΕ Ασίνης έτους 2018.

 

- Advertisement -
 

________________