Προσοχή στους δρόμους λόγω των έργων υδροδότησης σε Μυκήνες, Φίχτια

- Advertisement -

Η ΔΕΥΑΡ-Μ ενημερώνει τους οδηγούς οχημάτων οτι πρέπει είναι προσεκτικοί τις νυχτερινές ώρες στο τμήμα Νέο Ηραίο-Πρόσυμνα και της νεας επαρχιακής οδού Μυκηνών, λόγω των έργων που γίνονται για υδροδότηση των περιοχών αυτών με νερό της Λέρνης.

- Advertisement -

 

Η σχετική ανακοίνωση:

Η ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους– Μυκηνών (∆.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.), παρακαλεί τους φίλους οδηγούς, να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες κατά την διέλευσή τους στο οδικό τμήμα:

– της επαρχιακής οδού Ν.Ηραίου – Πρόσυμνας καθώς και

-στο οδικό τμήμα της νέας επαρχιακής οδού Μυκηνών,

λόγω έργων που εκτελούνται από την Επιχείρηση για την υδροδότηση του Μοναστηρακίου, την υδροδότηση των Μυκηνών και την υδροδότηση των Φιχτίων, με νερό από τις Πηγές της Λέρνης.

Επειδή τα παραπάνω έργα, θα εκτελούνται για επόμενο χρονικό διάστημα έως τριών μηνών περίπου, παρακαλούμε για την κατανόηση εκ μέρους των πολιτών, δεδομένου ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις, αποτελούν μέρος των καθημερινών προσπαθειών που καταβάλλονται από την διοίκηση και τους εργαζόμενους της ∆.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών, για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στις περιοχές ευθύνης της, ως αποτέλεσμα της επίτευξης των στόχων για προσβασιμότητα σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Τηλ. : 27510 23938 Fax :2751 0 61640

∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους – Μυκηνών ∆.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της ∆.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών Γιάννης Καχριμάνης

 

- Advertisement -