Πρόστιμο για παράνομη ναύλωση απο το Λιμεναρχείο Ναυπλίου

- Advertisement -

Στο πλαίσιο προγραμματισμένων – στοχευμένων ελέγχων με σκοπό την αποτροπή – καταστολή της παράνομης δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων αναψυχής

και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών από κλιμάκιο στελεχών της Υπηρεσίας μας, βεβαιώθηκε, την 16-10-2018 από στελέχη του Λιμενικού Τμήματος Λεωνιδίου στο λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου, μία (01) παράβαση των διατάξεων του Ν. 4256/2014 σε ένα (01) επαγγελματικό τουριστικό πλοίο αναψυχής, το οποίο τελούσε υπό το καθεστώς παράνομης ναύλωσης και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες εκ του Νόμου διοικητικές κυρώσεις με ύψος προστίμου 15.000,00 ευρώ. 

- Advertisement -

  Εκ του Λιμεναρχείου Ναυπλίου            

φώτο Μάνος Σταθόπουλος 

- Advertisement -