Άργος: ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η Ιστορική Πολιτιστική Εκδήλωση για τον Ελληνισμό του Πόντου

- Advertisement -

Σας ενημερώνουμε ότι η Ιστορική Πολιτιστική Εκδήλωση για τον Ελληνισμό του Πόντου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 28 Οκτωβρίου ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

- Advertisement -

________________