Το 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου στο πρόγραμμα «Γράφουμε κώδικα παίζοντας! Παίζουμε γράφοντας κώδικα!»

- Advertisement -

Το 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου με τις καθηγήτριες Πληροφορικής συμμετέχει, όπως κάθε χρονιά,

και στην φετινή Εβδομάδα του Κώδικα με το πρόγραμμα «Γράφουμε κώδικα παίζοντας! Παίζουμε γράφοντας κώδικα!» με κωδικό cw18-oO45a, από 15 Οκτωβρίου έως 19 Οκτωβρίου 2018.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου σε προγραμματιστικες δραστηριότητες μέσα στο μάθημα της Πληροφορικής.
Θα χρησιμοποιηθούν δραστηριότητες χωρίς υπολογιστές για να εισαχθούν οι μαθητές στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και διάφορες πλατφόρμες για να προγραμματίσουν τον υπολογιστή με παιγνιώδη τρόπο κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής.
Κάθε τάξη θα έχει διαφορετικές δραστηριότητες ανάλογα με το μαθησιακό της υπόβαθρο.

 

- Advertisement -
- Advertisement -

________________