Ενημέρωση για το έργο επισκευής του λμανιού του Πόρου

- Advertisement -

Με αφορμή πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις που αφορούν στο έργο επισκευής του λιμανιού του Πόρου, ο Δήμος Πόρου υπενθυμίζει τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, αμέσως μετά την κατάρρευση τμήματος του λιμανιού του Πόρου τον Οκτώβριο του 2012, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ανέθεσε τις Μελέτες για την επισκευή του και η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύτηκε να αναθέσει ακολούθως το σχετικό έργο. Ωστόσο, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014, κανείς δεν φρόντισε για την παραλαβή της περιβαλλοντικής Μελέτης, με αποτέλεσμα η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής να ξεκινήσει στα μέσα του 2015 και να ολοκληρωθεί στις 21.7.2016.

- Advertisement -

Στη συνέχεια, η Περιφέρεια δημοπράτησε το έργο στις 6.6.2017 και στις 27.3.2018 υπέγραψε τη σύβαση για την εκτέλεσή του, σύμφωνα με την οποία το έργο έπρεπε να ξεκινήσει έως τις 27.5.2018. Όμως το έργο δεν ξεκίνησε. Αντίθετα, δέκα μέρες αργότερα, στις 6.6.2018 η Περιφέρεια αποδέχτηκε επιφυλάξεις που φέρεται να έθεσε ο εργολάβος για τη στατική Μελέτη του έργου και τού έδωσε το πράσινο φως για την τροποποίησή της. Έτσι, έγινε τυπικά αποδεκτό ότι το έργο δήθεν «ξεκίνησε» και «διακόπηκε» χωρίς υπαιτιότητα του εργολάβου. Μέχρι σήμερα 1.10.2018, η τροποποιημένη Μελέτη δεν έχει εγκριθεί ακόμα από την Περιφέρεια και ο εργολάβος δεν έχει κληθεί «να συνεχίσει» το έργο. Σημειώνεται, επίσης, ότι η τροποποίηση της Μελέτης αυξάνει το κόστος του έργου περίπου κατά 12%.

Είναι απολύτως σαφές επομένως ότι: α) όλες οι ευθύνες που αφορούν στην ανάθεση, έναρξη και έλεγχο του έργου ανήκουν αποκλειστικά στην Περιφέρεια Αττικής χωρίς να εμπλέκεται κανένας άλλος φορέας, β) σε κάθε στάδιο της διαδικασίας έχουν σημειωθεί εξωφρενικές καθυστερήσεις και γ) κάθε ισχυρισμός ότι τρίτοι φορείς μπορεί να ευθύνονται για τις καθυστερήσεις ή ότι αυτές ήταν αναπόφευκτες είναι αναληθής. Εξίσου αναληθής είναι και η δικαιολογία ότι η Μελέτη χρειάστηκε να τροποποιηθεί λόγω της δήθεν «ταυτόχρονης» εκτέλεσης του έργου αντικατάστασης των αγωγών του Βιολογικού, καθώς το έργο αυτό, αφενός ήταν εκ των προτέρων προγραμματισμένο και αφετέρου θα φτάσει στο επίμαχο σημείο του λιμανιού στις αρχές του 2019, όταν το έργο του λιμανιού έπρεπε να είχε τελειώσει.

Ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Πόρου, με 9 έγγραφά τους από το 2014 μέχρι σήμερα (τα οποία κρίθηκε σκόπιμο να μην λάβουν δημοσιότητα), έχουν διαμαρτυρηθεί στην Περιφέρεια για τα ανωτέρω και έχουν αξιώσει -χωρίς ανταπόκριση- την άμεση εκκίνηση του έργου και την απόδοση ευθυνών για τις καθυστερήσεις και τους κινδύνους στους οποίους έχουν εκτεθεί οι πολίτες.

- Advertisement -