Ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών της Ερμιονίδας για το βακτήριο της Ξυλλέλα

- Advertisement -

Ενημερωτική διάλεξη με θέμα: «Xyllela Fastidiosa (Ξυλλέλα): Το βακτήριο που καταστρέφει τις ελιές  στη Νότιο Ιταλία, εφιάλτης για τους ελαιώνες και την οικονομία της χώρας μας», θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη,  3 Οκτωβρίου  2018, 7μμ., στο κτίριο Συγγρού της Ερμιόνης.

- Advertisement -

Ομιλητής θα είναι ο  Δημήτρης Δήμου, Γεωπόνος, MSc, δ/ντής ΔΑΟΚ Π.Ε. Αργολίδας

Διοργανωτές της ημερίδας είναι ο Δήμος Ερμιονίδας, η ΔΑΟΚ ΠΕ Αργολίδας και ο Σύλλογος Γεωπόνων Αργολίδας.

Το βακτήριο Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα) είναι µία νέα ασθένεια η οποία απειλεί την ελιά και την ελαιοκαλλιέργεια στη χώρα µας. Είναι ένα πολυφάγο πολύ επικίνδυνο βακτήριο καραντίνας για την καλλιέργεια της ελιάς για την Ευρώπη και για την χώρα µας. Η ασθένεια προκαλεί ταχεία αποξήρανση των ελαιόδεντρων.

Το 2013 το παθογόνο βακτήριο καταγράφηκε για πρώτη φορά στην ΙταλίαΤο 2015 το βακτήριο διαπιστώθηκε στην Γαλλία στο νησί της Κορσικής αλλά και στην ηπειρωτική χώρα της Γαλλίας σε καλλωπιστικά φυτά Polygala myrtifolia. Επίσης η ασθένεια διαπιστώθηκε σε θερμοκήπιο µε καλλωπιστικά φυτά στην Γερμανία και ΕλβετίαΤο 2016 το παθογόνο διαπιστώθηκε στην Ισπανία σε κερασιές στις Βαλεαρίδες νήσους. Το 2017 ανακαλύφθηκε στην ηπειρωτική Ισπανία στην περιοχή Αλικάντε και πρόσφατα το 2018 στην περιφέρεια της Μαδρίτης σε ελαιώνα οκτώ (8) ετών, ενώ η εμφάνιση νέων κρουσμάτων στην περιοχή συνεχίζεται.

  Συμπτώματα

Τα συµπτώματα που προκαλεί  η Xylella είναι:

 • νεκρώσεις φύλλων,
 • ξηράνσεις κλαδίσκων και κλάδων,
 • καχεξία,
 • χλώρωση,
 • μάρανση,
 • μείωση της παραγωγής και
 • σταδιακά ξήρανση ολοκλήρου του δένδρου.
 • Τρόποι μετάδοσης

Μεταδίδεται σε αμόλυντες περιοχές µε το προσβεβλημένο πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτά, δενδρύλια) σε μεγάλες αποστάσεις και σε μικρές µε τον εμβολιασμό. Επίσης η μεταφορά του γίνεται µε την βοήθεια μυζητικών εντόμων φορέων, όπως τα διάφορα τζιτζικάκια, Cicadellidaea, Aphrophoridae, Cercopidae, Hemiptera που μεταδίδουν το βακτήριο σε διάφορα φυτικά είδη.

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης

ΔΕΝ υπάρχει χημική καταπολέμηση της Xylella και η αντιμετώπιση της στηρίζεται σε:

 εφαρμογή αυστηρών μέτρων φυτοϋγειονομικού ελέγχου για τα παθογόνα καραντίνας, η εισαγωγή ευπαθών φυτών που προορίζονται για φύτευση από τρίτες χώρες πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας µε ειδικές πρόσθετες δηλώσεις,

 αυστηρούς ελέγχους κατά την διακίνηση φυτικών ειδών και πολλαπλασιαστικού υλικού, που αναφέρονται ως ενδημικά του βακτηρίου, φυτικά είδη και πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να συνοδεύονται από φυτουγειονομικά διαβατήρια κατά την διακίνηση τους εντός της Ε.Ε. και να είναι απαλλαγμένα εντόμων φορέων του βακτηρίου,

 οι διακινητές φυτικών ειδών (δένδρων και πολ/κού υλικού) να εισάγουν φυτά πιστοποιημένα από ελεγχόμενα φυτώρια περιοχών απαλλαγμένων από Xylella και ανθεκτικών στο παθογόνο καλλιεργούμενων ποικιλιών και ειδών,

 οι φυτωριακές μονάδες να τηρούν πιστά την φυτοϋγειονομική νομοθεσία, να καταγράφουν σε αρχείο τις παραλαβές τους και να ενημερώνουν τις οικείες ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για τις παραλαβές φυτών από άλλες χώρες.

Η επιτροπή της ΕΕ έχει εκδώσει την Εκτελεστική απόφαση 2015/789/ΕΕ και την τροποποίησή της 2017/2352/ΕΕ, οι οποίες αφορούν τα μέτρα πρόληψης και εξάπλωσης στην ΕΕ του Xylella fastidiosa.

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα πρέπει:

 • Όλοι οι εµπλεκόμενοι (φυτωριούχοι, σημεία πώλησης καλωπιστικών φυτών-πολλαπλασιαστικού υλικού, παραγωγοί, Συνεταιρισμοί, ∆ήµοι, γεωπόνοι δηµοσίου-ιδιώτες, κ.λ.π.) να ενημερωθούν για το φυτοϋγειονομικό καθεστώς του επιβλαβούς οργανισμού.
 • Εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν φυτά προς φύτευση από χώρες της ΕΕ όπου έχει διαπιστωθεί η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Xylella fastidiosa.
 • Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών, όσον αφορά την τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας από τους υπόχρεους και δειγματοληψίες σε κάθε καινούργια αποστολή φυτών ξενιστών του Xylella fastidiosa.
 • Διενέργεια ελέγχων και συλλογή δειγμάτων στα πλαίσια του προγράματος επισκοπήσεων για τον επιβλαβή οργανισμό, τόσο σε φυτά ξενιστές όσο και σε έντομα φορείς του.
 • Ενημέρωση όλων των εµπλεκόμενων για την υποχρέωσή να γνωστοποιούν άμεσα στην αρμόδια αρχή της περιοχής οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων σύμφωνα µε το άρθρο 7 του Π∆ 365/2002 (ΦΕΚ Α307).

 

- Advertisement -