Νέα εποχή στο Κ.Α.Π.Η. στο Άργος με την παροχή φυσιοθεραπείας δωρεάν

- Advertisement -

Στο Κεντρικό ΚΑΠΗ στην οδό Τημένου στο Άργος παρέχονται υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας στα μέλη του Κ.Α.Π.Η.

Η παροχή φυσιοθεραπείας είναι δωρεάν.

- Advertisement -

Το φυσικοθεραπευτήριο αναβαθμίζεται με σύγχρονο εξοπλισμό, ενώ στα άμεσα σχέδια του Προέδρου του ΝΠΔΔ Βαγγέλη Τζαβέλλα και της υπεύθυνης του ΚΑΠΗ Ελένης Σιδέρη σε αγαστή συνεργασία με το διοικητικό προσωπικό της δομής είναι να δημιουργηθούν πολλές πρωτοποριακές δράσεις “νέας εποχής”, όπως πρόγραμμα εκμάθησης ηλεκτρονικού υπολογιστή για να γνωρίσουν τον κόσμο του Διαδικτύου και ημέρα αισθητικής ευεξίας .

“Στόχος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός ήταν και παραμένει τα ΚΑΠΗ να εμπλουτιστούν με καινοτόμες δράσεις και να λειτουργήσουν περισσότερο ενεργητικά, δίνοντας την ευκαιρία στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να μην επιτρέψουν στους ευαυτούς τους να αποσυρθούν από την κοινωνική ζωή και να γίνουν από μόνοι τους πιο ενημερωμένοι, πιο δραστήριοι, πιο δυνατοί, πιο χαρούμενοι .”

Β Α Γ Γ Ε Λ Η Σ Π. Τ Ζ Α Β Ε Λ Λ Α Σ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Δ. Σ. 
Ν. Π. Δ. Δ. Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α & Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ

- Advertisement -